สั่งของ 1688 สามารถสั่งซื้อได้เองหรือต้องใช้ตัวแทน

เนื่องจากตัวเว็บไซต์ 1688 นั้นเป็นเจ้าของเดียวกับเว็บ Alibaba แตกต่างกันที่ภาษาที่ใช้ในเว็บ ซึ่ง 1688 เป็นซัพพลายเออร์ที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเพราะลูกค้าเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ มักไม่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสั่งซื้อ ควรต้องมีตัวแทนหรือล่ามที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำการสั่งซื้อหรือควรจัดหาตัวเเทนสำหรับสั่งซื้อสินค้าจากจีนในที่อาจจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของประเทศไทยโดยตรง เช่น YourBaobao , Jumbo Logistic, 1688cargo, Taobaoland เป็นต้น แต่ถ้าหากผู้ต้องการสั่งซื้อไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย ก็สามารถเลือกซื้อและสั่งของเองได้เช่นเดียวกัน โดยหากผู้ต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ก็จะสามารถสื่อสารกับผู้ขายโดยตรงเลย หรือใช้ Google…

Read Full Article