ขั้นตอนที่เป็นระบบของการ รับสมัครพนักงาน

ท่ามกลางจำนวนผู้คนที่กำลังหางานซึ่งมีอยู่หลากหลายมากในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ต้องพัฒนาและเท่าทันต่อความต้องการของผู้สมัครงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้พนักงานที่ตรงตามต้องการของบริษัทหรือองค์กร ในบทความนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนของการ รับสมัครพนักงาน ว่ามีอะไรบ้างให้ทุกคนได้รู้จัก  รับสมัครพนักงาน มีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง  การ รับสมัครพนักงาน มีอยู่หลายขั้นตอนสำหรับการรับสมัคร เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความสามารถ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้  จัดทำรายละเอียดข้อมูลของงานก่อนโพสต์ ภายในประกาศจะมีข้อมูลความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง การมีรายละเอียดที่ชัดเจนจะทำให้บริษัทดูดี น่าเชื่อถือ และสามารถดึงดูดผู้สมัครได้ดีกว่าบริษัทที่มีข้อมูลไม่มากนัก  กำหนดเกี่ยวกับทีมผู้สัมภาษณ์ ทีมผู้สัมภาษณ์ไม่ใช่แค่ทีม HR แต่มีทีมผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการแผนกด้วย แต่ละทีมจะมีการตัดสินใจร่วมด้วยกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดในการทำงาน …

Read Full Article