ท่ามกลางจำนวนผู้คนที่กำลังหางานซึ่งมีอยู่หลากหลายมากในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ต้องพัฒนาและเท่าทันต่อความต้องการของผู้สมัครงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้พนักงานที่ตรงตามต้องการของบริษัทหรือองค์กร ในบทความนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนของการ รับสมัครพนักงาน ว่ามีอะไรบ้างให้ทุกคนได้รู้จัก 

รับสมัครพนักงาน มีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง 

การ รับสมัครพนักงาน มีอยู่หลายขั้นตอนสำหรับการรับสมัคร เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความสามารถ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • จัดทำรายละเอียดข้อมูลของงานก่อนโพสต์ ภายในประกาศจะมีข้อมูลความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง การมีรายละเอียดที่ชัดเจนจะทำให้บริษัทดูดี น่าเชื่อถือ และสามารถดึงดูดผู้สมัครได้ดีกว่าบริษัทที่มีข้อมูลไม่มากนัก 
  • กำหนดเกี่ยวกับทีมผู้สัมภาษณ์ ทีมผู้สัมภาษณ์ไม่ใช่แค่ทีม HR แต่มีทีมผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการแผนกด้วย แต่ละทีมจะมีการตัดสินใจร่วมด้วยกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดในการทำงาน 
  • สัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งการสัมภาษณ์งานได้เท่ากับ 70% ของผู้สมัครที่พูดและ 30% ของผู้สัมภาษณ์ที่พูด การให้ผู้สมัครพูดมากขึ้นจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ตัดสินใจได้ง่ายว่าควรเลือกเข้าทำงานหรือไม่ และตรงตามต้องการของบริษัทแค่ไหน 
  • อธิบายรายละเอียดงานชัดเจน การ รับสมัครพนักงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือให้ผู้สมัครทราบข้อมูลของงานตำแหน่งนั้น โดยอธิบายให้ทั้งสองฝ่ายทราบตรงกัน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาได้ภายหลัง 
  • สื่อสารอย่างมืออาชีพ การสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีและขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะรับคนเข้าทำงานหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้สมัครด้วยแบรนด์ของบริษัทของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ผู้สมัครคนนั้น ๆ เข้าทำงาน 
  • คัดกรองผู้สมัครงาน จะถูกคัดเลือกเป็นจำนวน 3 คนในรอบสุดท้ายที่มาจากการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่ายังมีคนเหลือให้ทำงานในกรณีที่คุณพลาดผู้เข้ารอบที่ 1  
  • รับคนเข้าทำงาน หลังจากที่คุณได้ทำข้อตกลงกับผู้สมัครแล้ว ความรู้พื้นฐานของบริษัทควรให้ผู้สมัครได้เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการทำงานและช่วยให้พนักงานปรับตัวได้เร็วมากขึ้น 
  • มีสัญญาจ้างที่ชัดเจน จัดการเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ภายในสัญญาจะคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
  • เริ่มการทดลองงาน จะมีช่วงทดลอง 3-4 เดือน เงินเดือนต่ำกว่าพนักงานประจำ หากผ่านช่วงทดลองนี้ พนักงานก็จะได้รับทั้งสวัสดิการและเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมยิ่งขึ้น 

ในบทความนี้ คุณจะทราบขั้นตอนในการ รับสมัครพนักงาน ซึ่งมีกระบวนการที่เป็นระบบในการรับสมัคร บริษัทที่เชื่อถือได้จะต้องมีขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสมัครตำแหน่งที่บริษัทต้องการ จุดประสงค์เพื่อให้ได้พนักงานเข้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ